Danışmanlık

Askeri ve sivil alanda artan, çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler, bu tehditlere odaklanan çözümleri de beraberinde getirmektedir.

OFM Mühendislik; terör saldırıları, patlama, ateşli silah, zorla içeri girmeye teşebbüs ve iş kazaları kaynaklı tehditlerin, yapılar ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve hedeflenen güvenli yaşam ve çalışma ortamlarının yaratılmasına yönelik ihtiyaçlardan yola çıkarak Koruyucu Mühendislik konseptini Türkiye’ye taşıdı. Şirketimiz, her geçen gün önem kazanan fiziki güvenlik ihtiyacına yönelik yenilikçi, sağlam ve uygun maliyetli etkin çözümler sunmaktadır.

İnsanları, yapıları, sistemleri ve altyapıları doğal afetlerden, insan yapımı veya kazayla meydana gelen olağanüstü olaylardan ve kasıtlı saldırılardan korumak için araştırma, geliştirme, değerlendirme, tasarım, projelendirme, uygulamaya yönelik detay mühendislik, üretim, inşaat kontrollüğü, proje yönetimi ve uygulamasını yapan OFM Mühendislik; bu sayede yapılardaki zafiyetleri ortadan kaldırmak ve korumayı en üst düzeye çıkarmak için yapılması gereken değişiklikleri tespit etmektedir.

Şirketimiz, yerinde yaptığı incelemeler ve modern analiz yöntemleriyle güvenlik açıklarını ortaya çıkararak ve risk seviyelerini belirleyerek; koruma gereksinimleri için hızlı ve kapsamlı değerlendirmelerini ve rehberlik için deneyim ve teknik uzmanlığını sunmaktadır. Tehlikeleri azaltmak için yenilikçi ve uygun maliyetli yapısal ve mekanik çözümler üretmektedir.

Risk Analizleri
Fiziki Güçlendirme Önerileri
zafiyetlerin tespiti
Fizibilite-Analizleri